Säby Säteri
På Ingarö i Stockholms skärgård ligger Säby Säteri – en vacker vitputsad herrgård som omges av ekar och vida rapsfält.

Jag fick uppdraget att renodla den grafiska identiteten. Symbolen, som egentligen är en avbild av fönstren på Säby, hade sedan tidigare fungerat som logotype. Tillsammans med ny typografi och definition av ett antal principer för att skapa enhetligt blev identiteten tydlig och adekvat. Symbolen/fönstret fick även ta större plats i form av ett mönster. Identiteten kan på så vis användas som både en kommunikativ och en dekorativ del av inredningen. Den gröna färgen – den inspirerades från den omgivande naturens ekar. (2017)

Visitkort och drinklista med kopparfoliering.

Mönster att använda på menyer, presentkort etc.


Recent Portfolios