Skanska

Carl Johan Hane Designkontor har tagit fram Skanskas nya grafiska identitet. Den omfattar all kommunikation; annonser, trycksaker, skyltar, fordon, kontor mm för Skanskas alla affärsgrenar och marknader. Den nya identiteten har ett skandinaviskt uttryck men är anpassad för en global marknad och inger därmed ett starkt enhetligt intryck. Mitt arbete bestod av skissarbete och originalframställning av ett stort antal applikationer och framtagande av riktlinjer för intern och extern produktion av marknadsmaterial. (2008–2011)

Sitebranding.


Recent Portfolios