Västmanlands Teater

Inför Västmanlands Teaters 100-årsfirande fick jag uppdraget att formge en jubileumsbok, Älska teater – de första hundra åren. Dan Linder har gjort intervjuer och skrivit texter med berättelser från anställda på teatern från 1915 fram till nu. Tillsammans med bilder från ett digert bildarkiv redogörs hundra år på Västmanlands Teater – ett sekel av kultur, konstnärskap och kärlek till teatern. Redaktörer: Ulrica Martinsdotter och Dan Linder. (2015)


Recent Portfolios