Villa Tottebo

Jag fick uppdraget att ta fram ett nytt inredningskoncept för Villa Tottebo, en av Åres mest kritikerrosade restauranger. Den nya inredningen skulle ge en mer avslappnad miljö och samtidigt bevara den existerande sekelskiftskaraktären i kombination med några moderna inslag. Eftersom villan en gång varit en jaktvilla och sommarnöje, med flera mindre rum,  byggdes inredningen kring ett home feeling-koncept. Varje rum gavs en egen funktion och karaktär; kök, matsal, veranda, bibliotek och jaktrum. Fotografi: Fredrik Thulin. (2012 och 2015)


Recent Portfolios