Skanska RDN

Skanskas affärsgren RDN – privatbostäder i Norden – gav Carl Johan Hane Designkontor uppdraget att utveckla och fastställa ett antal grafiska riktlinjer på det sättet utforma det uttryck som särskiljer RDN från övriga Skanska. Resultatet blev en grafisk manual reglerad på detaljnivå. Mitt arbete bestod av skissarbete och originalframställning. (2009)

Grafisk handbok.


Recent Portfolios