Västmanlands Teater

Under våren 2012 genomgick Västmanlands Teater i Västerås en rad förändringar. Ny teaterchef, ny ensemble och nya kärnvärden gav anledning till en ny grafisk identitet. Mitt uppdrag omfattade framtagandet av logotype, typografi, färgpalett,  riktlinjer för bildkommunikation samt affischer, annonser, hemsida, programtidning, flaggor, kläder till publikvärdar och teknisk personal, skyltsystem interiört och exteriört. Utgångspunkten för den nya identiteten var teaterns kärnvärden; lekfull, modig, öppen. Fotografi: Mats Bäcker.

Designprogram i den nya färgpaletten.

Art direction för bildkommunikation. Lanseringsbilder, fotografi av Mats Bäcker. Föreställningsbilder, fotografi av Håkan Larsson.

Hemsida.

Programtidningar 2012–2017.

Symboler för soppteater och afternoon teater.

Framtaget mönster.

Årsredovisning.


Recent Portfolios